21.04.2021 Aktualności

Życzenia Ryszarda Świackiewicza z okazji 25-lecia IP

Zapraszamy do wysłuchania kolejnych życzeń muzycznych z okazji -lecia Instytutu Polskiego w Wilnie nadesłanych nam przez prof. Ryszarda Świackiewicza. 
Na nagraniu Profesor dyryguje orkiestrą kameralną „Cantus”. 

Prof. Ryszard Świackiewicz — artysta muzyk, dyrygent, wykładowca Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru, dyrektor Szkoły Muzycznej w Nowej Wilejce, założyciel i wieloletni kierownik pierwszego na Litwie kwintetu akordeonistów „Concertino”, założyciel Stowarzyszenia Akordeonistów Litwy, jeden z inicjatorów Międzynarodowego Konkursu-Festiwalu Polskiej Muzyki Fortepianowej, poświęconego Fryderykowi Chopinowi. 

Scheduled Aktualności