9.05.2021 - 13.05.2021 Film, Wydarzenia

Dekalog Kieślowskiego

W 80. rocznicę urodzin Krzysztofa Kieślowskiego, kino „Skalvija” we współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie przedstawia najważniejszy dorobek Mistrza – dziesięciogodzinny filmowy cykl „DEKALOG”, będący autorską interpretacją Dziesięciu przykazań.
Każda część „Dekalogu” przedstawia moralne dylematy, z którymi borykają się mieszkańcy pewnego szarego warszawskiego osiedla – sypialni. W epizodach rozwiązywane problemy, takie jak życie i śmierć, miłość i nienawiść, prawda i fałsz, łączą się w jedną rozbudowaną opowieść o kruchym i niedoskonałym ludzkim bycie.

Każda część „Dekalogu” zostanie wyświetlona jeden raz:
9 czerwca – Dekalog I i II
10 czerwca – Dekalog III i IV
11 czerwca – Dekalog V i VI
12 czerwca – Dekalog VII i VIII
13 czerwca – Dekalog IX i X

Specjalny abonament:
2 bilety – 9 Eur (zamiast 11 Eur)
10 biletów – 40 Eur (zamiast 55 Eur)

Sprzedaż biletów: www.tiketa.lt lub w kasach „Skalviji”.

from to
Scheduled Film Wydarzenia