16.09.2021 Historia, Inne, Wydarzenia

Dyskusja „Jak badać i studiować Europę Wschodnią?”

Dyskusja „Jak badać i studiować Europę Wschodnią?” oraz prezentacja monografii „Początki sowietologii: Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930 – 1939): idee – ludzie  – dziedzictwo”
16 września 2021 r., godz. 16.00, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich (ul. Žygimanto 1, Wilno)

W dyskusji udział wezmą: wiceminister spraw zagranicznych Litwy Mantas Adomėnas, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki i wykładowca Studium – prof. Leszek Zasztowt. Moderator: Andrzej Pukszto z Katedry Politologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

Jednocześnie odbędzie się prezentacja monografii Początki sowietologii: Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie 1930 – 1939, z okazji 90-lecia powołania. Idee – ludzie – dziedzictwo (pod redakcją J. Malickiego i A. Pukszty).

Wspomnieniami o Kazimierasie Lukšy, ekonomiście i pracowniku naukowym Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej, będzie się dzieliła jego córka dr Ingė Lukšaitė, znana historyk kultury i ceniona badaczka dziejów reformacji na Litwie.

Organizatorzy: Katedra Politologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Polski w Wilnie, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie

Język spotkania: polski i litewski z tłumaczeniem konsekutywnym

Prosimy dostosować się do aktualnych wymogów pandemicznych

Scheduled Historia Inne Wydarzenia