9.09.2021 Historia, Inne, Wydarzenia, Wystawy

Wystawa „Tradycje i współczesność Tatarów…”

Wystawa „Tradycje i współczesność Tatarów – polskich muzułmanów”
9 września 2021 r., otwarcie o godz. 9.40, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Universiteto 5, Wilno)

Wystawa ukazuje historię obecności Tatarów na ziemiach polskich, począwszy od końca XIV w. aż po współczesność. Jest to zwięzła prezentacja osadnictwa na terenach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, życia duchowego i społecznego oraz wkładu społeczności tatarskiej w rozwój kultury i umacnianie polskiej państwowości.

Tematami wiodącymi wystawy są: religia (prezentowana jest bogata ikonografia meczetów, mizarów,  ksiąg religijnych, modlitewników), służba wojskowa (przedstawienie udziału i roli Tatarów w ważnych bitwach i wojnach w szeregach polskich jednostek wojskowych, w tym w walkach o niepodległość, wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. oraz II wojnie światowej), życie społeczne i kulturalne Tatarów w okresie międzywojennym (m.in. powstanie Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej), historia Tatarów polskich po 1945 r. (opis ośrodków życia religijnego, głównych skupisk społeczności tatarskiej, tradycji religijnych, kulinarnych oraz powstania nowych domów modlitwy).

Wystawa jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP oraz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Organizator: Wydział Filologii Uniwersytetu Wileńskiego

Partnerzy: Instytut Polski w Winie, Ambasada RP w Wilnie

Więcej informacji: http://www.totoriuistorijosirkulturosmetai.flf.vu.lt/

Scheduled Historia Inne Wydarzenia Wystawy