7.10.2021 - 8.10.2021 Literatura, Wydarzenia

Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów

Międzynarodowa konferencja „Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów III. Przeszłość i współczesność w języku i kulturze”
7-8 października 2021 r.,  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego oraz w trybie zdalnym.

Jest to już trzecie spotkanie nad badaniem wartości dwóch wspólnot etnicznych – polskiej i litewskiej, które łączy wspólna historia i wspólna przestrzeń kulturowa. Tegoroczne spotkanie będzie w całości poświęcone zagadnieniom szeroko rozumianej przeszłości w jej powiązaniach z teraźniejszością. Analiza wybranych nazw wartości ujęta z różnych perspektyw językowych ma pokazać, co w językach jest wspólne, co odmienne, co odpowiedzialne za bariery w komunikacji międzykulturowej. Analizując genezę tych pojęć, nieuniknione jest nawiązanie do wspólnej historii i doświadczeń społecznych, co pozwoli na nowo je odczytać i w miarę obiektywnie zinterpretować, wykorzystując narzędzia naukowe – językoznawcze i kulturowe, a to znaczy jak najbardziej obiektywne.
Bardzo aktualnym dziś problemem stają się nie tylko takie wartości, jak: wspólnota, przyjaźń, tolerancja, wyrozumiałość, sprawiedliwość, ale też tak zwane antywartości, pojęcia określające zjawiska negatywne i szkodliwe dla społeczeństwa, prowadzące do niszczenia tożsamości, też do poniżania, zastraszania, wykorzystywania człowieka przez człowieka. W kręgu naszych zainteresowań będą więc też takie zjawiska, jak: wojna, zniewolenie, terror, zagrożenie, konflikt, kłótnia, gwałt, poniżenie, strach, wstyd i in. Planujemy dyskutować o różnych formach pamięci i zapamiętywania, też niepamięci i zapominania. Zjawiska te są bardzo znaczące dla wszechstronnej interpretacji dziejów dawnych i ich wpływu na współczesność.
Języki konferencji: litewski, polski, rosyjski, angielski. Wszystkich chętnych prosimy o rejestrację pod adresem: kulturine.lingvistika@gmail.com.

Organizatorzy: Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Katedra Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego IFP UMCS, Komisja Etyki Komunikacji Polskiej Akademii Nauk.
Partner: Instytut Polski w Wilnie
Więcej informacji: http://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/pl/dom.php

from to
Scheduled Literatura Wydarzenia