8.09.2022 - 10.09.2022 Literatura, Wydarzenia

Konferencja „Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym”

8-10 września 2022 r, Uniwersytet Wileński, Wydział Filologiczny (ul. Universiteto 3, Wilno)
VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym”
„Pogranicza Słowiańszczyzny przełomu XX i XXI wieku. Język – społeczeństwo – kultura – tożsamość”

W tematyce konferencji organizatorzy odwołują się do pojęcia pogranicza – pokazują w ten sposób złożoność rzeczywistości, w jakiej funkcjonuje współcześnie Słowiańszczyzna. Zmiany geopolityczne w ostatniej dekadzie XX wieku ukształtowały nowe pogranicza terytorialne w Europie, rzutowały także na sytuację socjolingwistyczną poszczególnych języków słowiańskich. Na przełomie XX i XXI wieku rewolucja technologiczna przyśpieszyła globalizację wzorców komunikacyjnych, doprowadziła do powstania nowych mediów, nowych gatunków i form językowych. Wskutek procesów globalizacyjnych systemy języków słowiańskich ewoluują przede wszystkim pod wpływem języka angielskiego. Nieograniczony przepływ idei i wzorów oraz homogenizacja kulturowa nie doprowadziły jednak do zaniku tradycyjnie rozumianych pograniczy etnicznych i językowych – wielojęzyczność, wielokulturowość i lokalność zyskały nowy wymiar, między innymi dzięki obecności w świecie wirtualnym.
W analizie zjawisk zachodzących na przełomie wieków w językach słowiańskich termin pogranicze może oznaczać zarówno stan lub obszar przejściowy, jak i wskazywać na hybrydowość odmian języka, sposobów komunikacji itp. Podczas tego ważnego przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym planujemy zorganizowanie również warsztatów z lingwistyki kulturowej, dlatego do udziału w konferencji zapraszamy młodych naukowców, doktorantów oraz osoby zainteresowane badaniami w tej dziedzinie.
Języki konferencji: wszystkie języki słowiańskie, litewski, angielski
Wstęp wolny
Organizator: Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego; partner: Instytut Polski w Wilnie

 

 

from to
Scheduled Literatura >Wydarzenia