7.12.2022 Historia, Wydarzenia

Debata historyczno-naukowa „Bracia Narutowiczowie”

W tym roku przypada 100. rocznica śmierci Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta międzywojennej Rzeczypospolitej Polskiej. W 2022 roku przypada również 160. rocznica urodzin i 90. rocznica śmierci Stanisława Narutowicza (Stanislovas Narutavičius) brata Gabriela Narutowicza, sygnatariusza Aktu 16 Lutego i wybitnej postaci polityki Republiki Litewskiej okresu międzywojennego. Z tej okazji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RL organizuje polsko-litewską debatę historyczno-naukową, która odbędzie się 14 grudnia o godz. 10:00, w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie (ul. Šv. Jono 3). Współorganizatorem i partnerem debaty jest Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Historii Litwy.

Uczestnicy debaty:

Dr Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW

Dr Andrzej Pukszto, Uniwersytet im. Witolda Wielkiego w Kownie

Prof. Krzysztof Buchowski, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Algimantas Kasparavičius, Instytut Historii Litwy

Dr Rimantas Miknys, Instytut Historii Litwy

Prof. Maciej Nowak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. Alfredas Bumblauskas, Uniwersytet Wileński

Scheduled Historia >Wydarzenia