30.01.2023 - 30.04.2023 Inne, Wydarzenia

Kursy języka polskiego

Instytut Polski w Wilnie zaprasza do nauki języka polskiego!
W tym semestrze zainteresowani będą mogli uczyć się w grupie początkującej lub kontynuować naukę. Lektor w grupie początkowej skupia się na podstawach języka polskiego – gramatyce, mówieniu i pisaniu. Program ułożono w sposób przybliżający go do międzynarodowego programu nauczania języka polskiego – poziom A1.                                                                                     
W grupach zaawansowanych uczestnicy doskonalą swoją wiedzę z zakresu gramatyki oraz umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji w języku polskim. Na tym poziomie uczestnicy zapoznają się również z polską kulturą, historią i tradycjami (poziom B2-C1).      
Zajęcia na kursach języka polskiego prowadzą wykładowcy Centrów Polonistycznych Uniwersytetu Wileńskiego, Kowieńskiego Uniwersytetu Witolda Wielkiego oraz z Polski. Wszyscy wykładowcy mają odpowiednie kwalifikacje i duże doświadczenie w prowadzeniu kursów. 
W ostatnich latach zauważyć można, że znaczna część słuchaczy decyduje się na naukę języka polskiego ze względu na jego atrakcyjność na rynku pracy i zapotrzebowanie w kontaktach biznesowych z polskimi partnerami. Dla wielu osób język polski jest pomocny, a czasem nawet niezbędny w pracy lub nauce. Dzięki znajomości języka polskiego osoby interesujące się polską kulturą i literaturą mogą pogłębiać swoje zainteresowania. Wiek słuchaczy waha się w granicach 20-60 lat. Większość stanowią raczej ludzie młodsi: dwudziesto- i trzydziestolatkowie. Zdarzają się także uczniowie klas starszych, a sporadycznie także dzieci.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (2 x 1,5 h). Kursy języka polskiego są odpłatne. Koszt jednego semestru to 180 euro, dla uczniów i studentów – 160 euro. Semestr obejmuje 50 godzin akademickich (co przekłada się na ok. 3 miesiące zajęć). Zainteresowani nauką języka polskiego będą mogli rozpocząć naukę na poziomie A1 lub kontynuować ją w grupach A1.2, A2.2, B1.2 oraz C1.2: 

• A1 w poniedziałki i środy o godz. 17:30
• A1.2 w poniedziałki i środy o godz. 17:30
• A2.2 w poniedziałki i środy o godz. 18:00
• B1.2 w wtorki i czwartki o godz. 17:30
• C1.2 poniedziałki i środy o godz. 17:30

Zajęcia rozpoczną się 30 stycznia. Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować na adres anna.krawczyk@instytutpolski.pl (w temacie wiadomości wpisując KURSY JĘZYKA POLSKIEGO) oraz pod numerem telefonu +370 5 232 9776.

from to
Scheduled ical Google outlook Inne >Wydarzenia