18.01.2023 - 31.12.2023 Aktualności

Patrz w przyszłość! Studiuj w Polsce!

Szerokoprofilowy, europejski i badawczy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, jeden z pięciu najlepszych w Polsce, zaprasza do studiowania na ponad stu kierunkach w swoich dwóch kampusach.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu od powstania w 1945 r. wypracował i umacnia pozycję jednej z najlepszych uczelni publicznych w kraju. Uniwersytet tworzy 16 wydziałów, w tym trzy medyczne zlokalizowane w sąsiednim mieście – Bydgoszczy.
Kandydaci mogą wybierać z szerokiej oferty kierunków studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych – od kierunku lekarskiego czy weterynarii, przez fizykę, astronomię i informatykę, po kierunki reprezentujące nauki społeczne i humanistyczne. Od lat niezmienną popularnością cieszą się m.in. psychologia, prawo oraz filologie obce.
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Na UMK działa również pięć szkół doktorskich: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Academia Copernicana; Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych; Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu; Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych oraz Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
Gwarancją kształcenia na najwyższym poziomie jest oparcie go na innowacyjnych badaniach i ich wynikach. Naukowy potencjał, którego rozwój jest jednym z priorytetów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaowocował uzyskaniem przez UMK statusu uczelni badawczej, którym może pochwalić się tylko dziesięć najsilniejszych naukowo ośrodków akademickich w Polsce.
Ponadto uczelnia wchodzi w skład europejskiego konsorcjum Young Universities for the Future of Europe, którego zadaniem jest wypracowanie nowego modelu edukacji, odpowiadającego wyzwaniom współczesności. Europejski sojusz, którego częścią jest toruński uniwersytet, daje studentom możliwość kształcenia jednocześnie na kilku uczelniach oraz zdobywania wiedzy i doświadczeń w międzynarodowym środowisku uniwersyteckim.

www.umk.pl
www.portal.umk.pl

from to
Scheduled ical Google outlook Aktualności