14.03.2023 Historia, Muzyka, Wydarzenia

Koncertu zespołu „Ensemble Peregrina”

14 marca 2023 r., godz. 18.00, Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie (pl. Katedralny 4, Wilno)

Koncert zespołu „Ensemble Peregrina” pt. „Muzyka z Krakowa i Małopolski z okresu panowania króla Władysława Jagiełły”. Koncert odbędzie się w ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej im. Marco Scacchi.

ENSEMBLE PEREGRINA (Bazylea, Szwajcaria)
Agnieszka Budzińska-Bennett (głos, założycielka i kierownik artystyczny zespołu, Polska)
Lorenza Donadini (głos)
Grace Newcombe (głos, harfa gotycka)
Elizabeth Rumsey, Baptiste Romain (fidel)
 

„W pierwszej części naszego programu opowiemy historie dwóch najważniejszych dla Polski świętych – św. Wojciecha i św. Stanisława, […]. W drugiej części programu skupimy się na […] licznych kompozycjach ze słynnego rękopisu Kras 52 […] obecnie przechowywanego w Bibliotece Narodowej w Warszawie […]. Ensemble Peregrina ma zaszczyt zaprezentować fragmenty rękopisu Kras 52, który nie tylko należy do dziedzictwa kulturowego polsko-litewskiej dynastii Jagiellonów, ale jest także ważnym świadectwem wymiany międzykulturowej w późnym średniowieczu.” – opisuje Agnieszka Budzińska-Bennett

 

Organizator: Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich
Partnerzy: Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Polski w Wilnie

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu – budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Narodowe mieści się w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Gromadzone, przechowywane, badane i prezentowane są elementy dziedzictwa historycznego i kulturowego państwa litewskiego jego władców, bogate i unikalne kolekcje archeologiczne oraz europejskie kolekcje sztuki dzieła sztuki oraz przedmioty użytkowe.

 
Scheduled Historia >Muzyka >Wydarzenia