25.03.2023 Aktualności, Inne, Literatura, Wydarzenia

Warsztaty pt. „Testowanie języka polskiego jako obcego w praktyce”

Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu certyfikowanego z języka polskiego jako obcego do udziału w bezpłatnych, jednodniowych warsztatach. Spotkanie zostanie poprowadzone przez doświadczonych egzaminatorów i wykładowców z Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 25 marca 2023 roku w godz. 9.30-17.00 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego (sala K. Donelaitisa, ul. Universiteto 5). Pierwsza część warsztatów poświęcona zostanie omówieniu struktury i przebiegu egzaminów. Prowadzący opowiedzą o sposobach testowania umiejętności takich jak: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie, mówienie, a także poprawność gramatyczna. Podczas drugiej części spotkania uczestnicy będą mieli możliwość wspólnego rozwiązania przykładowych zadań i przeanalizowania testów na różnych poziomach zaawansowania. W trakcie warsztatów będzie można również zadać pytania i porozmawiać ze specjalistami, którzy chętnie rozwieją wszelkie wątpliwości dotyczące egzaminów.

Plan warsztatów:
Część 1.  godz. 9.30-13.30

  1. Struktura i przebieg egzaminów certyfikowanych – wykład z prezentacją.
  2. Testowanie sprawności receptywnych (rozumienie ze słuchu i czytanie) – prezentacja i omówienie modułów egzaminacyjnych, analiza przykładowych zadań testowych na różnych poziomach zaawansowania.
  3. Testowanie sprawności produktywnych (pisanie i mówienie) – prezentacja i omówienie modułów egzaminacyjnych, analiza przykładowych zadań testowych na różnych poziomach zaawansowania.
  4. Testowanie poprawności gramatycznej, rodzaje zadań i testów – prezentacja.

13.30-14.30  Przerwa na lunch.

Część 2.  godz. 14.30-17.00

Rozwiązywanie przykładowych zadań egzaminacyjnych i analiza testów (praca w grupach). Konsultacje dla uczestników warsztatów.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne, obowiązuje jednak rejestracja. Aby zgłosić swój udział należy wysłać e-maila na adres: polkatedra@flf.vu.lt, w wiadomości podając imię, nazwisko oraz poziom, na jakim planuje się zdawać egzamin. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 17 marca 2023 r. Zachęcamy do skorzystania z tej wyjątkowej okazji zarówno osoby, które podjęły już decyzję o udziale w egzaminach, jak i te, które jeszcze się zastanawiają.

Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Testuj swój polski na Litwie! Upowszechnienie systemu certyfikacji polszczyzny za granicą”.

Organizatorzy: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki
Partner projektu: Instytut Polski w Wilnie

Scheduled Aktualności Inne Literatura Wydarzenia