25.04.2023 Historia, Inne, Wydarzenia

Wykład prof. Kazuhiko Sawady o Bronisławie Piłsudskim

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Stacja Wileńska Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, uprzejmie zapraszają na XII-te Kolokwium Warszawsko-Wileńskie. Bohaterem spotkania będzie prof. Kazuhiko Sawada z Uniwersytetu Saitama. Profesor wygłosi wykład pt. „Bronisław Piłsudski w Japonii”.
Prof. Kazuhiko Sawada to jeden z czołowych badaczy życia i działalności Bronisława Piłsudskiego, który blisko cztery dziesięciolecia gromadzi materiały o dokonaniach słynnego etnologa. Profesor postrzega Bronisława Piłsudskiego bardzo szeroko, w swych pracach analizuje tę postać nie tylko jako badacza unikalnej grupy etnicznej w Japonii – Ajnów. Zastanawia się nad drogą życiową Piłsudskiego, która zaczęła się w Zułowie. Pochyla się nad Bronisławem, jako gimnazjalistą w Wilnie, prowadzącym tajną działalność patriotyczną. Rozważa postawę studenta w Petersburgu, pomocnika rosyjskich zamachowców; zesłańca, który swoją tragedię przekuł w szlachetny czyn – pomoc uciśnionym ludziom.
Gość z Japonii przedstawi Bronisława Piłsudskiego także jako redaktora, przyjaciela rosyjskich rewolucjonistów i japońskich intelektualistów, muzealnika i patriotę. Badania naszego zaszczytnego gościa z Japonii nad Piłsudskim nie kończą się ze śmiercią etnologa w 1918 r.: Kayuhiko Sawada prześledził dalsze losy jego ajnuskiej rodziny, jak również opisał odtwarzanie i wykorzystanie w Japonii materiału etnograficznego, zebranego przez Piłsudskiego, do końca XX wieku i na początku obecnego stulecia.

W 2021 r. minęło 120 lat po rozpoczęciu ostatniej wielkiej podróży badawczej Bronisława Piłsudskiego po drogach i bezdrożach Sachalinu oraz Hokkaido. W tę rocznicę Muzeum Józefa Piłsdudskiego w Sulejówku wydało polskie tłumaczenie książki prof. Kazuhiko Sawady „Opowieść o Bronisławie Piłsudskim. Polak nazwany Królem Ajnów”, która ukazała się w Japonii w 2019 roku (z języka japońskiego książkę przetłumaczyła Barbara Słomka).
***

Spotkanie w Wilnie poprowadzi dr Jadwiga Rodowicz-Czechowska, wicedyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, była ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio, znana japonistka, teatrolożka i reżyserka, m. in. popularyzatorka „Dziadów“ Adama Mickiewicza na deskach teatrów japońskich.
Wykład prof. Sawady odbędzie się w Litewskim Muzeum Narodowym – Pałacu Władców Wielkiego Księstwa Litewskiego, 25 kwietnia, o godz. 18.00. Językiem spotkania będzie angielski, z tłumaczeniem symultanicznym na język litewski. Wstęp jest wolny.

Scheduled Historia >Inne >Wydarzenia