16.05.2023 - 17.05.2023 Historia, Inne, Wydarzenia

Polsko-litewska konferencja naukowa: Wspólne doświadczenia konserwatorskie

Głównym założeniem polsko-litewskiej konferencji naukowej „Wspólne doświadczenia konserwatorskie”, organizowanej w Wilnie przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA i Departament Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej (Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos), jest spotkanie przedstawicieli obu środowisk oraz prezentacja stosowanych sposobów konserwacji zabytkowej ceramiki oraz elementów wykonanych ze  stopów metalu. Oba materiały  nierzadko wykorzystywane są w architekturze i rzeźbie oraz eksponowanych w warunkach zewnętrznych, co w sposób szczególny naraża je na zniszczenie.

Do udziału w wileńskiej Konferencji zaproszono doświadczonych ekspertów, w tym pracowników i absolwentów m.in. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, którzy zaprezentują wystąpienia oparte na własnych badaniach i doświadczeniach konserwatorskich. Kontekstem wstąpień będą także planowane lub już prowadzone prace przy znaczących obiektach zabytkowych w Wilnie. W gronie prelegentów znaleźli się: Ramunė Balandžiūnienė, dr Maria Gąsior, Aelita Bielinytė, dr hab. Piotr Niemcewicz prof. UMK, Katarzyna Polak, dr Rokas Dovydėnas, Monika Garnavault, dr Dalia Klajumienė, Janusz Mróz.

Tematyka polskich i litewskich referatów dotyczyć  będzie zarówno problematyki technologicznej jak i konserwatorskiej. Eksperci z obu krajów skoncentrują się na głównie na ochronie i restauracji obiektów zabytkowych wykonanych ze węglowych stopów żelaza, żeliwa, używanego w rzeźbie i elementach dekoracyjnych, ceramiki, częstej w rzeźbie ale też w detalu architektonicznym. W tym kontekście poruszone zostaną kwestie, m.in.: występowania wspomnianych materiałów w sztuce rzeźbiarskiej  i architekturze, technologia i proces produkcji oraz używane w niej surowce, metody konserwacji i restauracji, koncepcje oraz zabiegi konserwatorskie, w tym oczyszczanie, wzmacnianie, dezynfekcja, odsalanie, uzupełnianie, scalenie kolorystyczne, czynniki niszczące tkankę zabytkową, w tym typowe rodzaje zniszczeń. Dodatkowymi, równie interesującymi tematami będą te związane z renowacją zabytkowych pieców kaflowych oraz przestrzeni postindustrialnych. Ostatnie z wymienionych zagadnień będzie omówione na przykładzie renowacji unikalnej Fabryki Norblina w Warszawie. Uczestnicy spotkania będą mieli ponadto sposobność – za sprawą referatu o ceramicznym druku 3D –  dyskusji na temat przyszłości rekonstrukcji i konserwacji.

Konferencja odbędzie się w dniach  w dniach od 16 do 17 maja 2023 roku w zabytkowych przestrzeniach wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Rada Naukowa Konferencji: dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Przewodniczący; dr Anna Rudek-Śmiechowska (Instytut Polonika) – Sekretarz; dr Dalia Klajumienė (Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie); dr Maria Gąsior (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu); dr Karol Guttmejer (Instytut Polonika); dr Rokas Dovydėnas (Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie).

Komitet Organizacyjny Konferencji: Dorota Janiszewska-Jakubiak, Vidmantas Bezaras, Agnieszka Tymińska, Dorota Mamaj, Alfredas Jomantas, Anna Rudek-Śmiechowska, Indre Baliulyte, Anna Wotlińska, Dominika Urzędowska, Michał Michalski, Piotr Ługowski, Akvile Jagminaite -Markevičiene.

 

Polsko-litewska konferencja naukowa: Wspólne doświadczenia konserwatorskie
Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie
Adres: ul. Maironio 6, 01124 Wilno
Data: 16-17 maja 2023 r.
Szczegóły: polonika.pl oraz kpd.lrv.lt/lt/
Organizatorzy: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
Instytucja nadzorująca: MKiDN, Departament Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej
Partnerzy: Instytut Polski w Wilnie, Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie
Foto: Uczniowie przy pracach konserwatorskich bramy „Ogrodu Sapieżyńskiego” na Antokolu, fotografia, numer: 3/1/0/9/7766/, Zbiory: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

from to
Scheduled Historia >Inne >Wydarzenia