1.06.2023 - 3.06.2023 Inne, Wydarzenia

X Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Miejsce Wilna i Warszawy w procesach integracji (dezintegracji) regionalnej i euroatlantyckiej – postępy, wyzwania, perspektywy”

1–3 czerwca 2023 r., Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie (ul. Šv. Jono 3),  Dom Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76).

Rok 2023 jest szczególnym rokiem dla Wilna i mieszkańców Litwy, bowiem miasto obchodzi swoje 700. urodziny. Wilno jest postrzegane jako miasto wielokulturowe, wielowyznaniowe i tolerancyjne. Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) zamierza przyczynić się do obchodów urodzin stolicy poprzez zorganizowanie międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej, na którą zaprosi swoich sąsiadów. W szczególności dotyczy to Polski, która jest partnerem strategicznym Litwy ze względu na więzy historyczne, położenie geograficzne, kwestie obronności oraz stosunek do Rosji i Ukrainy. Polska jest także ważnym sojusznikiem Litwy w Unii Europejskiej i NATO. Kraje te łączy nie tylko wspólna historia, lecz również wspólne projekty infrastrukturalne i energetyczne, które przyczyniają się do wzmocnienia bezpieczeństwa i rozwoju regionu. Są też istotnym impulsem modernizacyjnym w dobie odbudowy gospodarczej po pandemii.

Zamierzeniem organizatorów jest identyfikacja najważniejszych zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce europejskiej i światowej, wyłonienie problemów i wyzwań zarówno tych wynikających z przeszłości, jak i współczesnych oraz wymiana poglądów uczestników konferencji. Obchodzona rocznica Wilna zachęca do pochylenia się nad tym zagadnieniem i spojrzenia na nie przez pryzmat wielu dyscyplin naukowych. Naukowcy, przedstawiciele biznesu i administracji, a także polscy i litewscy eksperci w trakcie dyskusji wskażą najważniejsze trendy, zjawiska i procesy, które decydowały, decydują oraz decydować będą o perspektywach europejskiej i światowej gospodarki w roku 2023 i w kolejnych latach.

Język konferencji: polski, litewski z tłumaczeniem symultanicznym

Program konferencji: https://www.snpl.lt/new/?p=2283

Organizator: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy

Partnerzy: Ambasada RP w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie

Fot. Marian Paluszkiewicz

from to
Scheduled Inne >Wydarzenia