5.03.2024 Literatura, Wydarzenia

Między prawem a literaturą. Wokół Czesława Miłosza

Interdyscyplinarne sympozjum litewsko-polskie z udziałem prawników i literatów
5 marca 2024 r. o godz. 11.00-12.30 na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego przy alei Saulėtekio 9, I kampus, sala Tech Hub (parter).

Inspiracją do wspólnego litewsko-polskiego spotkania, poświęconego prawu i literaturze, jest trwający Rok Czesława Miłosza, ustanowiony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku przypada 20. rocznica śmierci Noblisty. Warto przy tej okazji przypomnieć, że Czesław Miłosz ukończył prawo na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego, uzyskując dyplom magistra praw 2 lipca 1934 roku. Podczas sympozjum będziemy podążać wileńskimi szlakami Czesława Miłosza, nawiązując do związków prawa i literatury, a także omawiając nieznane szerzej aspekty biografii i twórczości Noblisty.
W otwarciu sympozjum udział wezmą ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Konstanty Radziwiłł oraz dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego doc. dr Haroldas Šinkūnas.

Program:
Wileńska młodość Miłosza. Birutė Jonuškaitė, Prezeska Związku Pisarzy Litwy, prozatorka, poetka, dziennikarka i tłumaczka.
Czesław Miłosz. Prawnik, który wiersze pisał. Dr Tomasz Snarski, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat, filozof i poeta.
Moderator: dr Ilona Michailovič, Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego.
Wstęp wolny, ale obowiązuje przedwczesna rejestracja do 4 marca br.: https://docs.google.com/forms/d/1eskfri-o5j3lZwZwNs0Zx11TCGRYH12PM0SNb0H8MeY/viewform?edit_requested=true
Sympozjum odbędzie się w języku litewskim z tłumaczeniem na język polski
Partnerzy: Instytut Polski w Wilnie, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy

Scheduled Literatura Wydarzenia