巴尔拉迪娜 czy Balladyna?

Tegoroczna akcja „Narodowego Czytania” w Chinach zakończyła się wielkim sukcesem. Do wspólnego czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego włączyły się – po raz pierwszy na taką skalę – chińskie polonistyki. W projekcie wzięło udział niemal 200 chińskich studentów i lektorów języka polskiego z 14 uczelni z całego kraju.
01 01.1970 Aktualności

III Warsztaty glottodydaktyczne dla lektorów języka polskiego

III Warsztaty Glottodydaktyczne dla lektorów języka polskiego w Chinach odbyły się w dniach 20-21 listopada 2020 r. W warsztatach w formule online wzięli udział przedstawiciele 17 uczelni prowadzących nauczanie języka polskiego w Chinach.
01 01.1970 Aktualności

Konkurs na stanowisko Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) – jednostki nadzorowanej przez MSZ.
01 01.1970 Aktualności

- Ochrona praw i interesów obywateli polskich za granicą, zwłaszcza tych najmłodszych, jest powinnością Państwa Polskiego – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk podczas wystąpienia inaugurującego działalność strony internetowej dziecizagranica.gov.pl, skierowanej do polskich rodzin mieszkających zagranicą.
01 01.1970 Aktualności

Dzień Służby Zagranicznej 2020

Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski – tymi słowami do szefów mocarstw zwrócił się Józef Piłsudski, notyfikując II Rzeczpospolitą.
01 01.1970 Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości

102 lata temu, 11 listopada 1918 r., Polska odzyskała niepodległość. Tego dnia uwolniony z twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę wojskową, po trzech dniach władzę cywilną, by wreszcie „jako Wódz Naczelny Armii Polskiej […] notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym” powrót „Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej” na mapę świata. Po 123 latach Polska stawała się suwerennym państwem, odzyskując podmiotowość na arenie międzynarodowej.
11 11.2020 Aktualności

Tydzień ONZ – 75. rocznica utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych

Z okazji 75-lecia powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych MSZ zorganizował serię paneli eksperckich oraz kampanię informacyjno-promocyjną pod hasłem Tydzień ONZ.
21 10.2020 Aktualności