3.12.2008 Aktualności, Historia, Wydarzenia

Otwarcie Muzeum Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Berdyczowie

3 grudnia 2008 roku w Berdyczowie odbyło się otwarcie Muzeum Josepha Conrada-Korzeniowskiego, wybitnego pisarza angielskiego, pochodzenia polskiego.  Inicjatorem powstania międzynarodowego muzeum Josepha Conrada w jednym z budynków klasztoru OO Karmelitów Bosych w Berdyczowie jest prof. Zdzisław Najder i Polskie Towarzystwo Conradowskie wspierane przez podobne towarzystwa brytyjskie i francuskie. Wystawa otwarta 3 grudnia w dolnym kościele berdyczowskiego Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, której towarzyszyło sympozjum naukowe poświęcone pisarzowi, będzie prezentowana do momentu uruchomienia muzeum. Obecnie rozpoczyna się remont zabytkowego skrzydła klasztoru, w którym pomieszczenie znajdzie muzeum Conarada. Prace remontowo-konserwatorskie w Sanktuarium w Berdyczowie od kilku lat wspiera finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

img_0156_400_01Józef Teodor Konrad Korzeniowski, znany później czytelnikom jako Joseph Conrad, urodził się 3 grudnia 1857 roku w Berdyczowie, zmarł 3 sierpnia 1924 roku, w Oswalds pod Canterbury. Był synem Ewy z Bobrowskich i Apollona Korzeniowskiego, poety, tłumacza i działacza niepodległościowego. Joseph Conrad, klasyk prozy angielskiej a zarazem człowiek wielu kultur europejskich – nie tylko polskiej, francuskiej i angielskiej – dziś jest uważany za jednego z największych pisarzy przełomu XIX i XX wieku.

Uroczystości w Berdyczowie otworzyli prof. Zdzisław Najder, Podsekretarz Stanu w MSZ Andrzej Kremer oraz mer Berdyczowa Wasyl K. Mazur. Nie zabrakło również wystąpień Ambasadora RP na Ukrainie Jacka Kluczkowskiego, przedstawicieli władz obwodu żytomierskiego oraz Ministerstwa Kultury i Turystyki Ukrainy. Należy podkreślić, że inauguracja Muzeum Josepha Conrada-Korzeniowskiego mogła odbyć się dzięki współpracy wielu osób i instytucji: prof. Zdzisława Najdera i Towarzystw Conradowskich, Zakonu Karmelitów Bosych, władz miasta Berdyczowa i obwodu żytomierskiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwa Kultury i Turystyki Ukrainy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasady RP w Kijowie, Instytutu Polskiego w Kijowie, Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Ekspozycja prezentowana w kościele została przygotowana dzięki opiece merytorycznej Muzeum Literatury w Warszawie i Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu oraz pomocy finansowej i organizacyjnej ze strony Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie (dzięki funduszom przyznanym przez Senat RP), Instytutu Polskiego w Kijowie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Scheduled Aktualności >Historia >Wydarzenia