27.11.2009 - 29.11.2009 Film, Wydarzenia

Udział koordynatora Białostockiego Centrum Kultury Macieja Ranta w II Fest

Białostocki Ośrodek Kultury corocznie organizuje prawie 200 imprez z udziałem ponad 45 tysięcy osób. Wśród licznych propozycji kulturalnych skierowanych do szerokiego spektrum odbiorców, spektakularny sukces odnoszą Dni Miasta Białegostoku.

Niemniejszy sukces odnosi festiwal Dni Sztuki Współczesnej z udziałem znakomitych aktorów, teatrów alternatywnych i poszukujących. Festiwal trwa zwykle 10 dni. W programie głównym prezentowany jest TEATR: kameralne spektakle, warsztaty teatralne i artterapia, widowiska plenerowe, parady teatralne, teatr telewizji oraz teatr radia: słuchowiska. Doskonałym uzupełnieniem jest rozszerzenie programu głównego o inne dziedziny sztuki: MUZYKĘ, FILM, TANIEC, FOTOGRAFIĘ, KOMIKS, PERFORMANCE, LITERATURĘ … Ogółem program DSW zawiera co roku około 30 przedsięwzięc, są to działania o wysokim poziomie artystycznym, często niekonwencjonalne. Zdarza się, że pojawiają się propozycje ludyczne, które także cieszą się popularnością. Odbiorcami festiwalu jest publicznośc wielopokoleniowa: to widzowie przygotowani i nietuzinkowi, ale też przypadkowi, którzy potykają się o sztukę na ulicy.
Ogromną popularnością cieszą się też działania związane z kinem Forum. Pokazy filmów krótkometrażowych SHORTY, Dyskusyjny Klub Filmowy przy B.O.K., Euroshorts – pokaz filmów awangardowych, reklamowych itp., gromadzą kilkusetosobową publiczność. Pokazy kina niemego z muzyką na żywo są jedynym tego typu działaniem na terenie nie tylko miasta, ale też i regionu.

Festiwal „Jesień z Bluesem” jest spotkaniem ludzi bluesa zamykającym kalendarz bluesowych festiwali. To czyni zeń pewnego rodzaju podsumowanie – ostatnią w danym roku okazję do zetknięcia się z gwiazdami bluesa, zarówno polskiego, jak i światowego formatu. Białostocki festiwal jest najstarszym w Polsce – pierwsza edycja odbyła się w roku 1978, a jego pomysłodawcą był legendarny harmonijkarz Ryszard „Skiba” Skibiński – lider Kasy Chorych.

from to
Scheduled Film >Wydarzenia

NIEOBECNY / MISSING 🗓

Spektakl wg. dramatu Krystyny Chołoniewskiej
24 02.2022 22 03.2022 Film, Wydarzenia