25.03.2018 - 12.04.2018 Dyskusje, Historia, Sztuka, Wydarzenia

„Samarytanie z Markowej”

Wystawa w Żytomierzu

Ekspozycja składa się z dwudziestu plansz, prezentujących między innymi dokumenty i zdjęcia ilustrujące historię polskiej i żydowskiej społeczności Markowej, a także realia okupacji niemieckiej w Polsce, podczas której każdemu, kto pomagał Żydom, groziła kara śmierci.

Autorzy wystawy, rozpoczynając opowieść od tragicznej historii rodziny Ulmów, opisują kolejne przykłady ratowania Żydów (także w Markowej, gdzie Polacy ocalili życie 21 osobom), prezentując między innymi mapę województwa podkarpackiego z miejscowościami, w których ludność żydowska była ratowana przez Polaków podczas II wojny światowej.

Józef i Wiktoria Ulmowie w czasie okupacji niemieckiej ukrywali w swoim domu we wsi Markowa ośmioro Żydów: pięciu mężczyzn z rodziny Goldmanów z Łańcuta oraz trzy markowianki – Leę (Laykę) Didner z córką i Genię (Gołdę) Grünfeld. Władze niemieckie dowiedziały się o tym w wyniku donosu i wszyscy ukrywani przez Ulmów Żydzi zostali zabici. Życie stracili też pomagający im Polacy: Józef Ulma, będąca w zaawansowanej ciąży Wiktoria, a także sześcioro ich małych dzieci.

from to
Scheduled Dyskusje Historia Sztuka Wydarzenia