20.04.2018 Dyskusje, Historia, Literatura, Wydarzenia

Książka Barbary Skargi „Po wyzwoleniu 1946-1956”

Prezentacja ukraińskiego tłumaczenia

Kijów | 20 Kwiecień | Muzeum Narodowe Tarasa Szewczenki | bulw. Tarasa Szewczenki 12 | Początek o godz. 18 | Wstęp wolny

Celem projektu jest przybliżenie ukraińskiemu odbiorcy wspomnień Barbary Skargi, filozofa i historyka, profesor IFiS PAN, łączniczki AK. Autorka została aresztowana w 1944 roku za działalność w wileńskim okręgu AK, przebywała najpierw ponad rok w więzieniach w Wilnie, a potem przez niemal dziesięć lat w obozach pracy. Do kraju wróciła w 1955 roku. Po wyzwoleniu… to wstrząsający, a zarazem obiektywny i wnikliwy obraz obozowego życia. Opisy pracy w szpitalu czy informacje na temat sposobów zdobywania jedzenia sąsiadują tu z refleksją na temat ludzkiej natury. Skarga pokazuje jak wielki wpływ na ludzką psychikę ma tak ekstremalne doświadczenie. Znając koleje życia najbardziej znanej polskiej filozofki, łatwiej można zrozumieć jej poglądy i wizję świata.

Scheduled Dyskusje >Historia >Literatura >Wydarzenia

NIEOBECNY / MISSING 🗓

Spektakl wg. dramatu Krystyny Chołoniewskiej
24 02.2022 22 03.2022 Film, Wydarzenia