20.04.2019 - 30.04.2019 Dyskusje, Historia, Literatura, Wydarzenia

Wystawa „Tradycje i współczesność Tatarów Polskich Muzułmanów” w Ostrogu

Ostróg | 20-30 Kwiecień | Muzeum Historii Uniwersytetu Państwowego „Akademia Ostrogska” | ul. Seminarska 2 | Wstęp wolny

Znajdujące się na wystawie eksponaty pochodzą z Muzeum Historycznego – oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Oprócz Polski, wystawa była już prezentowana m.in. w Kairze, Tunisie, Islamabadzie oraz w Palermo i została przygotowana przez Muzułmański Związek Religijny w RP oraz Muzeum Historyczne – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Z plansz pokazanych na wystawie można się będzie dowiedzieć m.in. jak wyglądają muzułmańskie śluby i pogrzeby, na czym polega obrządek azan i co to jest tamga Na wystawie oprócz m.in. dywanów modlitewnych, elementów stroju imama, dokumentów i fotografii znalazły się także plansze przedstawiające historię i kulturę polskich Tatarów.

Prezentowane na niej eksponaty ilustrują min. udział Tatarów w różnych formacjach wojskowych na przestrzeni wieków. Dokumenty, pamiątki rodzinne i zdjęcia składają się na dzieje poszczególnych rodzin tatarskich, od nadań szlacheckich, własność ziemi i domów, zawody, poprzez dokumenty repatriacyjne po I i II wojnie światowej. Liczne są archiwalne metryki urodzin / Akta stanu cywilnego muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach 1866-1900/, ślubu i śmierci wystawione przez gminy muzułmańskie w Bohonikach, Kruszynianach i Słonimiu z XIX i XX w. Wyjątkowo bogato prezentowane są zagadnienia związane z religią Tatarów polskich – islamem. Najcenniejsze to rękopiśmienne Korany i chamaiły-modlitewniki z XIX w., muhiry , talizmany, przedmioty służące do praktyk religijnych. Liczne fotografie przedstawiają obrzędowość i tradycje muzułmanów polskich, najstarsze meczety i mizary / cmentarze/ oraz święta.

from to
Scheduled Dyskusje >Historia >Literatura >Wydarzenia

NIEOBECNY / MISSING 🗓

Spektakl wg. dramatu Krystyny Chołoniewskiej
24 02.2022 22 03.2022 Film, Wydarzenia