26.04.2018 - 13.05.2018 Dyskusje, Historia, Sztuka, Wydarzenia

Wystawa „Jan Paweł II – Papież Wolności” w Zaporożu

Jan Paweł II niczym prorok najpierw prowadził Polaków ku wolności a później pomagał im odzyskaną wolność zagospodarować. Przypominał, że Kościół zawsze był głosicielem „Ewangelii wolności”. Występował w roli nie tylko duchowego przywódcy ale i inspiratora przemian społecznych.

Wolność traktował jako jedną z konstytutywnych cech ludzkich, w której wyraża się człowieczeństwo. Przy tym przypominał, że nie staniemy się istotami prawdziwie wolnymi bez otwarcia na nadprzyrodzoność.

Wystawa opowiada o życiu i działalności Papieża Jana Pawła II, pierwszego od 455 lat papieża nie-Włocha, Słowianina i mieszkańca Bloku Wschodniego. Od samego początku swojego pontyfikatu wzywa on do odrzucenia lęku przed możnymi tego świata, przed siłą ich imperiów zbudowanych na przemocy i kłamstwie. Wystawa opowiada o najważniejszych wydarzeniach w najnowszej historii Polski i udziale w nich Papieża: o jego pielgrzymkach do Polski, wydarzeniach w Sierpniu 1980, spotkaniu z delegacją Solidarności w Rzymie, liście do gen. Jaruzelskiego po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r., jego przemówieniach na międzynarodowych spotkaniach, Światowych Dniach Młodzieży, których jest inicjatorem oraz wizytach zagranicznych. Celem projektu jest przybliżenie ukraińskiemu odbiorcy postaci Jana Pawła II na tle ważnych historycznych wydarzeń, zwłaszcza dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej, w tym wpływu na historię Polski, Ukrainy i innych państw regionu.

from to
Scheduled Dyskusje >Historia >Sztuka >Wydarzenia

NIEOBECNY / MISSING 🗓

Spektakl wg. dramatu Krystyny Chołoniewskiej
24 02.2022 22 03.2022 Film, Wydarzenia