25.07.2018 - 15.10.2018 Aktualności, Dyskusje, Wydarzenia

„Gaude Polonia”

Program Stypendialny

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie ogłasza nabór do XVIII edycji (na rok 2019) Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Gaude Polonia”. Program „Gaude Polonia” przeznaczony jest dla młodych twórców i tłumaczy z literatury polskiej z krajów Środkowo-Wschodniej Europy.

Pobyt stypendialny w Polsce będzie trwać od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku. Nabór stypendystów odbywa się na drodze konkursu. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym. Termin zgłoszeń do udziału w programie upływa 15 października 2018 roku.

Wymagane dokumenty:
-wniosek o przyznanie stypendium;
-minimum 2 rekomendacje od twórców uznanych w wybranej przez kandydata dziedzinie;
-portfolio w wariancie papierowym lub na CD/DVD.

Wnioski o stypendium można składać w Instytucie Polskim w Kijowie (ul. Chmielnickiego 29/2, lok. 17, 01-030 Kijów) lub bezpośrednio w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa).

Szczegółowy regulamin programu można znaleźć na stronie: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia/dokumenty

Dodatkowe informacje o programie można uzyskać w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie (tel. 48-22-350-95-30, e-mail: bberdychowska@nck.pl).

from to
Scheduled Aktualności Dyskusje Wydarzenia