8.10.2021 - 14.11.2021 Dyskusje, Historia, Sztuka, Wydarzenia

Wystawa „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” w Starobielsku

Wystawa ma za zadanie przedstawić widzom z zagranicy polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jako grupę unikatową na tle narodów europejskich. Jej docelowymi odbiorcami są zagraniczne środowiska opiniotwórcze na całym świecie, które biorą udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez polskie ambasady, konsulaty i instytuty kultury polskiej. Przygotowana na 18 plansz wystawa na razie dostępna jest w angielskiej wersji językowej. Szykowane są jej kolejne wersje językowe, w tym również polska.

W wystawie wykorzystane zostały cytaty oraz ikonografia pochodzące z zasobów projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” realizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich od 2007 roku. Poznajemy twarze, historie i emocje polskich Sprawiedliwych oraz osób przez nich uratowanych. Objaśniony jest kontekst historyczny okupowanej przez Niemców Polski – ukazane są zarówno sankcje grożące za udzielanie pomocy Żydom, jak i motywacje osób niosących ratunek, działalność polskiego podziemia, Rządu RP na uchodźstwie, a także księży i zakonnic na rzecz ratowania Żydów. Ponadto wystawa objaśnia, w jaki sposób tematyka Sprawiedliwych jest obecna we współczesnym polskim dyskursie publicznym.

Wystawa powstała przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

from to
Scheduled Dyskusje Historia Sztuka Wydarzenia