24.10.2018 Aktualności

Polsko-Ukraińska Współpraca Wojskowa na Przestrzeni Dziejów

Publikacja

Na ukraińskim rynku wydawniczym ukazała się publikacja poświęcona polsko-ukraińskiej współpracy wojskowej w różnych okresach historycznych, będąca zapisem konferencji o tym samym tytule, która z udziałem polskich i ukraińskich historyków odbyła się w Ambasadzie RP w Kijowie.

Publikacja „Polsko-Ukraińska Współpraca Wojskowa na Przestrzeni Dziejów” zawiera zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji zorganizowanej pod tym samym tytułem w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie w dniu 16 grudnia 2015 r.

Konferencja poświęcona była tym wątkom polskiej i ukraińskiej historii wojskowości, w których współpraca obu stron prowadziła do sukcesów militarnych i politycznych. Spotkanie odbyło się w ramach 2 odrębnych paneli, z których pierwszy poświęcony był współpracy w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zaś drugi współpracy w wieku XX.

W dyskusji wzięli udział znani polscy i ukraińscy historycy wojskowości, którzy są również Autorami niniejszej publikacji: prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Zakład Historii Wojskowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr. hab. Mirosław Nagielski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), prof. dr hab. Ihor Sribnyak (Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki), dr Borys Czerkas (Instytut Historii Ukrainy, NAN Ukrainy), dr hab. Jan Pisuliński (Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski), dr Zbigniew Hundert (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr Oleksij Sokirko (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie), dr Andrij Rukkas (Katedra Historii Słowian Narodowego Uniwersytetu im. T.Szewczenki), dr Oleksandr Alfiorow (Instytut Historii Ukrainy, NAN Ukrainy).

Książka została wydana przy wsparciu Ambasady RP w Kijowie i Instytutu Polskiego w Kijowie, nakładem kijowskiego wydawnictwa Duch i Litera.  

Zamów książkę

Scheduled Aktualności