12.06.2019 - 15.10.2019 Film, Historia, Literatura, Muzyka, Sztuka, Teatr, Wydarzenia Ukraina

Gaude Polonia 🗺

Program Stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie ogłasza nabór do XIX edycji (na rok 2020) Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Gaude Polonia”. Program „Gaude Polonia” przeznaczony jest dla młodych twórców i tłumaczy z literatury polskiej z krajów Środkowo-Wschodniej Europy, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy.

Pobyt stypendialny w Polsce będzie trwać od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku. Nabór odbywa się na drodze konkursu. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym.

Termin zgłoszeń do udziału w programie upływa 15 października 2019 roku.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium;
  • minimum 2 rekomendacje od twórców uznanych w wybranej przez kandydata dziedzinie;
  • portfolio w wariancie papierowym lub na CD/DVD.

Wnioski o stypendium można składać w Instytucie Polskim w Kijowie (ul. Chmielnickiego 29/2, lok. 17, 01-030 Kijów) lub bezpośrednio w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa).

Szczegółowy regulamin programu można znaleźć na stronie: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia/dokumenty

Dodatkowe informacje o Programie można uzyskać w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie (tel. 48-22-350-95-30, e-mail: bberdychowska@nck.pl).

from to
Scheduled Film Historia Literatura Muzyka Sztuka Teatr Wydarzenia
Ukraina Map