27.09.2019 Dyskusje, Historia, Wydarzenia Kijów | Centrum Medialne Generalnej Dyrekcji Obsługi Przedstawicielstw Dyplomatycznych | ul. Pirogowa 6-a

100-lecie nawiązania polsko-ukraińskich stosunków dyplomatycznych 🗺

Кonferencja

Instytut Polski w Kijowie, Towarzystwo Naukowe Historii Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych oraz Generalna Dyrekcja Obsługi Przedstawicielstw Zagranicznych zapraszają na Międzynarodową konferencję naukową z okazji 100-lecja nawiązania polsko-ukraińskich stosunków dyplomatycznych.

W konferencji udział wezmą historycy z Polski (prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. dr hab. Waldemar Rezmer, dr hab. Mirosław Szumiło) oraz Ukrainy (prof. dr hab. Lubow Żwanko, prof. dr hab. Iryna Matiasz, prof. dr hab. Ołeksandr Rublow, prof. dr hab. Ihor Sribniak, dr Natalia Rublowa, dr Andrij Rukkas).

Moderacja konferencji: prof. Walentyna Piskun i prof. Janusz Odziemkowski.

Język konferencji: polski, ukraiński (tłumaczenie symultaniczne).

Konferencja odbędzie się 27 września 2019 r. w Centrum Medialnym Generalnej Dyrekcji Obsługi Przedstawicielstw Dyplomatycznych (ul. Pirogowa 6-a) w Kijowie. Początek o godz. 9:30, rejestracja od godz. 9:00.

Program konferencji do pobrania.

Rejestracja (do 25.09.2019): natalia.bankewycz@instytutpolski.org.

W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, stanowiska/instytucji, adresu e-mail i nr telefonu. Udział w konferencji jest możliwy wyłącznie po dokonaniu rejestracji. Ilość miejsc ograniczona.

Scheduled Dyskusje >Historia >Wydarzenia
Kijów | Centrum Medialne Generalnej Dyrekcji Obsługi Przedstawicielstw Dyplomatycznych | ul. Pirogowa 6-a Map

NIEOBECNY / MISSING 🗓

Spektakl wg. dramatu Krystyny Chołoniewskiej
24 02.2022 22 03.2022 Film, Wydarzenia