27.09.2019 Dyskusje, Historia, Wydarzenia Kijów | Centrum Medialne Generalnej Dyrekcji Obsługi Przedstawicielstw Dyplomatycznych | ul. Pirogowa 6-a

100-lecie nawiązania polsko-ukraińskich stosunków dyplomatycznych 🗺

Кonferencja

Instytut Polski w Kijowie, Towarzystwo Naukowe Historii Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych oraz Generalna Dyrekcja Obsługi Przedstawicielstw Zagranicznych zapraszają na Międzynarodową konferencję naukową z okazji 100-lecja nawiązania polsko-ukraińskich stosunków dyplomatycznych.

W konferencji udział wezmą historycy z Polski (prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. dr hab. Waldemar Rezmer, dr hab. Mirosław Szumiło) oraz Ukrainy (prof. dr hab. Lubow Żwanko, prof. dr hab. Iryna Matiasz, prof. dr hab. Ołeksandr Rublow, prof. dr hab. Ihor Sribniak, dr Natalia Rublowa, dr Andrij Rukkas).

Moderacja konferencji: prof. Walentyna Piskun i prof. Janusz Odziemkowski.

Język konferencji: polski, ukraiński (tłumaczenie symultaniczne).

Konferencja odbędzie się 27 września 2019 r. w Centrum Medialnym Generalnej Dyrekcji Obsługi Przedstawicielstw Dyplomatycznych (ul. Pirogowa 6-a) w Kijowie. Początek o godz. 9:30, rejestracja od godz. 9:00.

Program konferencji do pobrania.

Rejestracja (do 25.09.2019): natalia.bankewycz@instytutpolski.org.

W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, stanowiska/instytucji, adresu e-mail i nr telefonu. Udział w konferencji jest możliwy wyłącznie po dokonaniu rejestracji. Ilość miejsc ograniczona.

Scheduled Dyskusje Historia Wydarzenia
Kijów | Centrum Medialne Generalnej Dyrekcji Obsługi Przedstawicielstw Dyplomatycznych | ul. Pirogowa 6-a Map

Napisz artykuł o Polsce! 🗓

Konkurs Wikipedii
01 04.2021 30 04.2021 Film, Literatura, Muzyka, Sztuka, Teatr, Wydarzenia

Docudays UA 🗓

Polskie filmy
26 03.2021 04 04.2021 Film, Wydarzenia