27.09.2019 Aktualności

100-lecie nawiązania polsko-ukraińskich stosunków dyplomatycznych

Konferencja

W dniu dzisiejszym w Centrum Medialnym Generalnej Dyrekcji Obsługi Przedstawicielstw Dyplomatycznych odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 100-lecia nawiązania polsko-ukraińskich stosunków dyplomatycznych, zorganizowana przez Instytut Polski w Kijowie, Naukowe Towarzystwo Historii Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych oraz Generalna Dyrekcja Obsługi Przedstawicielstw Zagranicznych.

Konferencję otworzyli Zastępca Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy Wasyl Bodnar, Zastępca Ministra Edukacji i Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki, Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej Obsługi Przedstawicielstw Zagranicznych Pawlo Krywonis, Kierownik Wydziału Integracji Europejskiej Państwowej Służby Archiwalnej Julia Pryłepiszewa oraz Przewodnicząca Towarzystwa Naukowego Historii Dyplomacji oraz Stosunków Międzynarodowych Iryna Matiasz.

W konferencji udział wzięli historycy z Polski (prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. dr hab. Waldemar Rezmer, dr hab. Mirosław Szumiło) oraz Ukrainy (prof. dr hab. Iryna Matiasz, prof. dr hab. Ołeksandr Rublow, prof. dr hab. Ihor Sribniak, dr Natalia Rublowa, dr Andrij Rukkas).

W ramach konferencji została także otwarta wystawa „Stosunki ukraińsko-polskie w latach 1917–1921: historia instytucjonalizacji, etapy tworzenia”.

Scheduled Aktualności