20.11.2019 - 8.12.2019 Dyskusje, Historia, Wydarzenia Kijów | Narodowe Muzeum Historyczno-Architektoniczne "Twierdza Kijowska” | ul. Hospitalna 24a | Sala Kominkowa

Rozkaz nr 00485. Antypolska operacja NKWD na sowieckiej Ukrainie 1937-1938 🗺

Wystawa

Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Polski w Kijowie oraz Narodowe Muzeum Historyczno-Architektoniczne „Twierdza Kijowska” serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy „Rozkaz nr 00485. Antypolska operacja NKWD na sowieckiej Ukrainie 1937-1938”.

Na 16 planszach wystawy przedstawione zostały losy osób represjonowanych w ramach Operacji Antypolskiej przeprowadzonej przez NKWD w Związku Sowieckim w latach 1937–1938, podczas której aresztowano ponad 143 tys. osób. Spośród nich co najmniej 111 tys. skazano na karę śmierci. Blisko 30 tys. Polaków zesłano do łagrów. Tylko na Ukrainie, gdzie znajdowało się największe skupisko ludności polskiej w ZSRS, osądzono 55 928 Polaków, z których 47 327 zamordowano.

Ekspozycja powstała dzięki materiałom archiwalnym, przekazanym do IPN przez ukraińskie Państwowe Archiwa Obwodowe w Odessie, Chmielnickim i Winnicy.

Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 16.00 w Narodowym Muzeum Historyczno-Architektonicznym „Twierdza Kijowska” (ul. Hospitalna 24a, Kijów, Sala Kominkowa).

from to
Scheduled Dyskusje Historia Wydarzenia
Kijów | Narodowe Muzeum Historyczno-Architektoniczne "Twierdza Kijowska” | ul. Hospitalna 24a | Sala Kominkowa Map