20.12.2019 Aktualności

Książka „Husaria”

Z czego wynikała niezwykła skuteczność i uniwersalność husarii? W jaki sposób walczyła? Jak wyglądało wyposażenie i oporządzenie husarza i jego pocztu?

Na ukraińskim rynku wydawniczym ukazało się tłumaczenie książki „Husaria. Duma polskiego oręża” autorstwa znanego polskiego historyka wojskowości dr Radosława Sikory.

Bogato ilustrowana i opatrzona licznymi cytatami publikacja ma charakter obszernej monografii, która w sposób szczegółowy, ale także przystępny dla szerokiego kręgu czytelniczego omawia dzieje tej formacji.

Z czego wynikała niezwykła skuteczność i uniwersalność husarii? W jaki sposób walczyła? Jak wyglądało wyposażenie i oporządzenie husarza i jego pocztu? Jakie miejsce zajmowała husaria w ogólnej strategii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej? Kim byli ludzie służący w husarskich chorągwiach i skąd się wywodzili? Jakie miejsce zajmowali w „narodzie szlacheckim”? Jak wyglądało ich życie? Kiedy i dlaczego husaria przestała być „królową pól bitewnych”? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć można w niniejszej książce, którą oddajemy do rąk Czytelnika ukraińskiego.

Książka stanowi znacznie rozszerzone i uzupełnione wydanie książki „Z dziejów husarii”, której ukraińskie wydanie ukazało się w 2013 r.

Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Yakaboo, przy wsparciu Instytutu Polskiego w Kijowie oraz Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie.

Scheduled Aktualności

44 x Mickiewicz 🗓

Autorski program Instytutu Adama Mickiewicza
08 02.2022 24 02.2022 Aktualności

XXXII WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 🗓

Wykłady – Seminaria – Sesje specjalne – Wizyty w instytutach, archiwach i bibliotekach – Objazdy naukowe
31 01.2022 20 05.2022 Aktualności