22.01.2021 - 4.08.2021 Aktualności, Literatura, Wydarzenia

#Baczyński100

100 lat temu urodził się Krzysztof Kamil Baczyński, polski poeta, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. “Pokolenia Kolumbów”. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, żołnierz Armii Krajowej.

“Należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów” – powiedział Stanisław Pigoń komentując wstąpienie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do oddziału dywersyjnego.

Fragment poematu “Szczęśliwe drogi” K. K. Baczyńskiego dla filmu “Baczyński”.

“Baczyński” jest pierwszą filmową próbą odpowiedzi na pytania dotyczące Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jakim był człowiekiem? Ile w jego życiu znaczyła miłość, wyobcowanie, wojna i okupacja? 

Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

#Baczyński100 na naszym FB
from to
Scheduled ical Google outlook Aktualności Literatura Wydarzenia