15.07.2021 - 15.10.2021 Aktualności, Film, Literatura, Muzyka, Sztuka, Teatr, Wydarzenia

Gaude Polonia

Program Stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie ogłasza nabór do XXI edycji (na rok 2022) Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Gaude Polonia”. Program „Gaude Polonia” przeznaczony jest dla młodych twórców i tłumaczy z literatury polskiej z krajów Środkowo-Wschodniej Europy.

Pobyt stypendialny w Polsce będzie trwać od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku. Nabór stypendystów odbywa się na drodze konkursu. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym.

Termin zgłoszeń do udziału w programie upływa 18 października 2021 roku.

Wymagane dokumenty:
– wniosek o przyznanie stypendium;
– minimum 2 rekomendacje od twórców uznanych w wybranej przez kandydata dziedzinie;
-portfolio na pendrive lub w wariancie papierowym.

Wnioski o stypendium można składać w Instytucie Polskim w Kijowie (ul. Chmielnickiego 29/2, lok. 17, 01-054 Kijów) lub bezpośrednio w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa).

Szczegółowy regulamin programu można znaleźć na stronie.
Dodatkowe informacje o programie można uzyskać w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie (tel. 48-22-21-00-121, e-mail: bberdychowska@nck.pl).

from to
Scheduled Aktualności Film Literatura Muzyka Sztuka Teatr Wydarzenia