11.11.2021 - 25.11.2021 Aktualności, Dyskusje, Historia, Wydarzenia

Wystawa „Konstytucja 3 maja. Historia i tradycje” na placu Mychajłowskim w Kijowie

11 – 25 listopada 2021 | Kijów

Wystawa przygotowywana przez Muzeum Historii Polski oraz Instytut Historii Litwy Uniwersytetu Wileńskiego przy wsparciu Instytutu Polskiego w Kijowie z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Rozpocznie się wprowadzeniem na temat kryzysu Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku i przedstawieniu specyfiki wielonarodowego oblicza państwa. Następnie poprzez reformy Stanisława Augusta, rozbiory i odrodzenie państwa polskiego będziemy chcieli pokazać znaczenie tego dokumentu dla kolejnych pokoleń. Zaprezentujemy również recepcję Konstytucji 3 Maja, nie tylko w świadomości narodów dawnej Rzeczypospolitej, ale także jej odbioru poza granicami kraju. Istotnym elementem wystawy będzie część poświęcona pamięci o konstytucji: obchody pierwszej rocznicy jej uchwalenia w 1792 roku, pamięć w XIX wieku, ustanowienie święta narodowego w 1919 roku, wymazanie go z oficjalnego kalendarza w czasach zaborów i PRL i następnie przywrócenie w 1990 roku.

Specjalnie dla prezentacji wystawy w Kijowie zostali zaprojektowane dodatkowe plansze uwzględniające wątki ukraińskie tj. okres wojny rosyjsko-tureckiej, kościoły unicki i prawosławny w kontekście sejmu czteroletniego, przyjęcie przez sejmiki Ustawy Rządowej i walki pod dowództwem Józefa Poniatowskiego na froncie południowo-wschodnim wojny polsko-rosyjskiej z 1792 roku.

from to
Scheduled Aktualności Dyskusje Historia Wydarzenia