12.07.2023 Dyskusje, Wydarzenia

W Instytucie Polskim w Kijowie odbyła się uroczysta inauguracja programu stypendialnego organizowanego przez Polską Akademię Nauk i Narodową Akademię Nauk USA

Program, dedykowany ukraińskim naukowcom, wyróżnia się z kilku powodów:
🔹 łącznie 8 mln USD dla ukraińskich naukowców;
🔹 zapewnienie stabilności beneficjentom, aby mogli spokojnie realizować swoje ambicje naukowe;
🔹 zapewnienie możliwości zaangażowania się w merytoryczną współpracę z zachodnimi kolegami;
🔹 zagwarantowanie beneficjentom swobody i niezależności badawczej oraz uniknięcie zdominowania przez liderów programu.
Z drugiej strony, Polska Akademia Nauk gościła ponad 200 ukraińskich naukowców szukających schronienia w Polsce podczas rosyjskiej inwazji.

Scheduled Dyskusje Wydarzenia