Naucz się polskiego – jednego z największych języków europejskich

Mówić po polsku: oferuje szeroki wybór bezpłatnych lekcji języka polskiego. Zawiera moduły od wymowy po gramatykę.

Wikibooks 1: oferuje uczniom języka polskiego darmowy podręcznik online.

Wikibooks 2: oferuje przydatne zwroty w języku polskim, wraz z wymową.

Live Lingua: Istnieje kilka bezpłatnych kursów języka polskiego na Live Lingua, baza podręczników FSI (Foreign Service Institute) oraz materiały audio.

Elementary Polish: to bezpłatny podstawowy kurs języka polskiego stworzony przez członka wydziału na Uniwersytecie w Chicago.

Polish Grammar: zawiera bezpłatne lekcje języka polskiego, gramatyki, fiszki do nauki języka oraz informacje o polskiej kulturze.

Repeto: I Will Teach You Polish: uczy polskiego za pomocą tekstów z dźwiękiem. Są lekcje na określone tematy, takie jak chodzenie do kina, jak również nauka języka na bazie tekstów piosenek.

Polishinternet.com: oferuje 45 bezpłatnych lekcji wideo o języku polskim.

Learn Polish Feel Good: oferuje bezpłatną naukę gramatyki i słownictwa języka polskiego.