Zagraniczne dyplomy uprawniają w Polsce do kontynuacji kształcenia na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, a w przypadku braku takich umów – na podstawie odpowiednich przepisów krajowych. 

Sprawdź online jak zagraniczne dyplomy są uznawane w Polsce

KWALIFIKATOR to baza danych, która umożliwia automatyczne sprawdzenie ogólnych informacji o wybranych rodzajach dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Pozwala ocenić poziom i status kwalifikacji w państwie ich wydania oraz dowiedzieć się w jaki sposób dany zagraniczny dyplom lub stopień naukowy jest uznawany w Polsce. Wskazuje także konkretne podstawy prawne, z których wynikają poszczególne uprawnienia posiadacza dyplomu.

Narzędzie dostępne jest w języku polskim i angielskim. 

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/system-kwalifikator