Instytut Polski w Sztokholmie jest członkiem EUNIC Stockholm, organizacji zrzeszającej krajowe instytuty kultury i ambasady 17 krajów Unii Europejskiej. EUNIC Stockholm to szwedzka sieć organizacji europejskich w sektorze kultury. Jest to szwedzka podorganizacja  Stowarzyszenia Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej (EUNIC) w Brukseli – partnerstwa krajowych instytutów kultury, które są również zaangażowane poza granicami kraju i działają niezależnie w imieniu rządu danego kraju.

EUNIC w Brukseli ma w sumie 36 organizacji członkowskich z krajów Unii Europejskiej. EUNIC działa za pośrednictwem siedziby głównej w Brukseli i sieci krajowych. Sieci krajowe są organizacjami zrzeszającymi 36 państw członkowskich w różnych miastach w całej Europie.

Celem sztokholmskiej sieci EUNIC jest stworzenie skutecznego partnerstwa i sieci w celu poprawy i promowania różnorodności kulturowej, zrozumienia między organizacjami europejskimi oraz wzmocnienia międzynarodowego dialogu i współpracy kulturalnej z krajami spoza Europy.

EUNIC Stockholm ma służyć jako platforma komunikacji i jako organizator różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych.

Członkami EUNIC Stockholm są: Austria, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Litwa, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Odwiedź EUNIC Stockholm na Facebooku: https://www.facebook.com/eunicstockholm/

Strona internetowa EUNIC: https://www.eunicglobal.eu/