Jeżeli jesteś…

…osobą lubiącą wyzwania, kreatywną, samodzielną, aczkolwiek umiejętnie pracującą w grupie, wykazującą się zaangażowaniem oraz chęcią rozwoju, zainteresowaną zarówno kulturą szwedzką jak i polską…

…to masz możliwość odbycia interesujących praktyk studenckich / praktyk absolwenckich lub wolontariatu, podczas których będziesz miała/miał‚ szansę pracować z prężnym, kreatywnym zespołem, zdobyć doświadczenie z dziedziny komunikacji, PR, pracy nad realizacją projektów kulturalnych, a przede wszystkim – wykazać się własną inicjatywą. Odbywając praktykę w Instytucie Polskim uzyskasz również możliwość poznania wielu ciekawych postaci polskiego oraz szwedzkiego świata kultury. 


PRAKTYKI STUDENCKIE

Wymagania formalne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej
 • bycie studentem min. III roku studiów* na kierunkach: kulturoznawczych, filologicznych, marketingu i zarządzania, public relations, dziennikarskich, literaturoznawczych lub innych kierunkach humanistycznych
  (* dotyczy również studiów podyplomowych oraz doktoranckich.)
 • znajomość języka szwedzkiego, polskiego i angielskiego
 • posiadanie aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NFZ, ISIC, Karta Euro 26 lub inne)  
 • podpisane oświadczenie o niekaralności (załącznik)

Praktyki studenckie w Instytucie Polskim są bezpłatne; odbywają się przez cały rok kalendarzowy w pełnym wymiarze godzin przez okres jednego miesiąca lub w niepełnym wymiarze godzin przez okres dwóch miesięcy. 

IP nie zapewnia zakwaterowania oraz  nie ponosi kosztów związanych z podróżą, wyżywieniem, itp.

CV, list motywacyjny oraz wypełnione dokumenty (do pobrania poniżej) prosimy wysyłać na adres: info@polskainstitutet.se (nie póżniej niż 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk).

Dokumenty do pobrania:

Więcej informacji:

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/praktyki__wolontariat_i_staz


PRAKTYKI ABSOLWENCKIE

Wymagania formalne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
 • bycie absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunkach kulturoznawczych, filologicznych, marketingu i zarządzania, public relations, literaturoznawczych lub innych kierunków humanistycznych
 • od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat
 • dobra znajomość języka szwedzkiego, polskiego i angielskiego
 • posiadanie aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NFZ, ISIC, Karta Euro 26 lub inne)  
 • podpisane oświadczenie o niekaralności (załącznik)

Praktyki absolwenckie w Instytucie Polskim mogą odbywać się bezpłatnie lub odpłatnie (decyzją Dyrektora placówki). Praktyki odbywają się przez cały rok kalendarzowy w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin, przez okres 1-3 miesiący. 

IP nie zapewnia zakwaterowania oraz nie ponosi kosztów związanych z podróżą, wyżywieniem, itp.

CV, list motywacyjny oraz wypełnione dokumenty (do pobrania poniżej) prosimy wysyłać na adres: info@polskainstitutet.se (nie później niż 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk).

Dokumenty do pobrania:

Więcej informacji:

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/praktyki__wolontariat_i_staz


WOLONTARIAT

Wymagania formalne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
 • bycie studentem lub absolwentem studiów na kierunkach kulturoznawczych, filologicznych, marketingu i zarządzania, public relations, literaturoznawczych lub innych kierunków humanistycznych
 • dobra znajomość języka szwedzkiego, polskiego i angielskiego
 • posiadanie aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NFZ, ISIC, Karta Euro 26 lub inne)  
 • podpisane oświadczenie o niekaralności (załącznik)

Wolontariat  w Instytucie Polskim jest bezpłatny; odbywa się przez cały rok kalendarzowy, maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

IP nie zapewnia zakwaterowania oraz  nie ponosi kosztów związanych z podróżą, wyżywieniem, itp.

CV, list motywacyjny oraz wypełnione dokumenty (do pobrania poniżej) prosimy wysyłać na adres: info@polskainstitutet.se (nie później niż 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wolontariatu).

Dokumenty do pobrania:

Więcej informacji:

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/praktyki__wolontariat_i_staz