W Polsce na ponad 400 uczelniach wyższych studiuje około milion sto tysięcy osób. W roku akademickim 2019/2020 kształci się w Polsce ponad 85 tys. obcokrajowców. Przekonaj się, że warto podjąć tutaj naukę.

Więcej informacji o polskich uczelniach, zasadach uznawalności wyksztalcenia oraz praktyczne rady dla zainteresowanych studiami w Polsce: http://www.go-poland.pl/