Uniwersytety

Uniwersytet Warszawski
http://www.uw.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku
http://www.uwb.edu.pl

Uniwersytet Gdański
http://www.ug.gda.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
http://www..amu.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
http://www.uj.edu.pl

Uniwersytet Łódzki
http://www.uni.lodz.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
http://www.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
http://www.umk.pl

Uniwersytet Opolski
http://www.uni.opole.pl

Uniwersytet Szczeciński
http://www.us.szc.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach
http://us.edu.pl/

Uniwersytet Rzeszowski
http://www.univ.rzeszow.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://www.uwm.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
http://uni.wroc.pl/

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
http://www.uksw.edu.pl

Uniwersytet Zielonogórski
http://www.uz.zgora.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
http://www.ukw.edu.pl


Uczelnie techniczne

Politechnika Warszawska
http://www.pw.edu.pl/

Politechnika Białostocka
http://www.pb.bialystok.pl/

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej
http://www.pb.bialystok.pl/

Politechnika Częstochowska
http://www.pcz.pl/

Politechnika Gdańska
http://www.pg.gda.pl

Politechnika Śląska (Gliwice)
http://www.polsl.pl/

Politechnika Świętokrzyska (Kielce)
http://www.tu.kielce.pl

Politechnika Koszalińska
http://www.tu.koszalin.pl

Politechnika Krakowska
http://www.nowa.pk.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza AGH
http://www.agh.edu.pl

Politechnika Lubelska
http://www.pollub.pl

Politechnika Łódzka
http://www.p.lodz.pl

Politechnika Opolska
http://www.po.opole.pl

Politechnika Poznańska
http://www.put.poznan.pl

Politechnika Radomska
http://www.pr.radom.pl

Politechnika Rzeszowska
http://www.prz.rzeszow.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
http://www.zut.edu.pl


Uczelnie ekonomiczne

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
http://ae.katowice.pl

Akademia Ekonomiczna w Krakowie
http://janek.ae.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
http://www.ue.poznan.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
http://www.sgh.waw.pl

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego
http://www.ae.wroc.pl


Uczelnie pedagogiczne

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
http://www.aps.edu.pl

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
http://ajd.czest.pl

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
http://www.pu.kielce.pl

Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
http://www.ap.krakow.pl

Akademia Pomorska w Słupsku
http://www.pap.edu.pl

Akademia Podlaska w Siedlcach
http://www.ap.siedlce.pl


Uczelnie rolnicze

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
http://www.sggw.waw.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
http://www.utp.edu.pl

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
http://www.ar.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy w Lublinie
http://www.up.lublin.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
http://puls.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
http://www.up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
http://www.uph.edu.pl


Uczelnie sportowe

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
http://www.awf.gda.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
http://www.awf.katowice.pl

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
http://www.awf.krakow.pl

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
http://www.awf.poznan.pl

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
http://www.awf.edu.pl

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
http://www.awf.wroc.pl


Uczelnie teologiczne

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
http://www.kul.lublin.pl

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
http://www.pat.krakow.pl

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
http://www.chat.edu.pl/


Uczelnie artystyczne

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
http://www.asp.gda.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
http://www.asp.krakow.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
http://www.asp.waw.pl

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
http://www.asp.wroc.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
http://www.asp.lodz.pl

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
http://www.wssip.edu.pl

Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru
http://www.mskpu.com.pl

Krakowskie Szkoły Artystyczne
http://www.ksa.edu.pl

Fashion School
http://www.fashion-school.pl


Uczelnie muzyczne

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
http://www.amuz.lodz.pl

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
http://www.amuz.gda.pl

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
http://www.amuz.edu.pl

Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
http://www.chopin.edu.pl

Krakowska Akademia Muzyczna
http://www.amuz.krakow.pl


Uczelnie filmowe

Warszawska Szkoła Filmowa
https://szkolafilmowa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi (PWSFTviT)
http://www.filmschool.lodz.pl

Szkoła Andrzeja Wajdy w Warszawie
http://www.wajdaschool.pl

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach
http://www.writv.us.edu.pl

Krakowska Szkoła Filmowa im. Jerzego Hasa
http://ksfilm.pl


Uczelnie medyczne

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
http://www.umb.edu.pl

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
http://www.cm.umk.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny
http://www.gumed.edu.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
http://www.slam.katowice.pl

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
http://www.am.lublin.pl

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
http://www.umed.lodz.pl

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
http://www.ump.edu.pl

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
http://www.pum.edu.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny
http://www.wum.edu.pl

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
http://www.am.wroc.pl

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
http://www.cm-uj.krakow.pl

Wydział Medyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
http://www.europe-md.com


Inne

Akademia Morska w Gdyni
http://www.am.gdynia.pl

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
http://www.aon.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie WAT
http://www.wat.edu.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. Kościuszki we Wrocławiu
http://www.wso.wroc.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
http://www.sgsp.edu.pl

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
http://www.amw.gdynia.pl

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
http://www.wspol.eu

Akademia Pomorska w Słupsku
http://apsl.edu.pl