Działalność Instytutu Polskiego w Sztokholmie ma na celu promocję współczesnej Polski – państwa nowoczesnego, aktywnego na arenie międzynarodowej, przykładu pokojowych, zakończonych sukcesem przemian politycznych i gospodarczych.

Powoływane decyzją ministra spraw zagranicznych Instytuty Polskie są ważnym narzędziem polskiej polityki zagranicznej. Głównym zadaniem sieci Instytutów jest realizacja przesłania polskiej dyplomacji publicznej: dbania o dobre imię Polski i jej pozytywny wizerunek, w szczególności poprzez zapewnienie polskiej obecności w przedsięwzięciach międzynarodowych oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami z dziedziny kultury, edukacji, nauki i życia społecznego.

Instytut Polski w Sztokholmie podejmuje konsekwentne działania w celu dotarcia do właściwego kręgu odbiorców. Współpracuje z lokalnymi instytucjami kultury, organizacjami polonijnymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i lokalnymi mediami w Szwecji.

Wielopłaszczyznowa aktywność Instytutu dotyczy działań z zakresu szeroko rozumianej dyplomacji publicznej oraz budowania pozytywnego wizerunku Polski za granicą, takich jak: polityka informacyjna, gospodarka, historia, kultura, edukacja, nauka, szkolnictwo i język, jak również sport i turystyka.

Na nowej stronie Instytutu www.instytutpolski.pl/stockholm  znajdują się informacje o bieżących projektach instytutu, aktualności zapowiadające najbliższe imprezy oraz linki do interesujących polskich stron internetowych.

Instytut aktywnie działa również na portalach społecznościowych:
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube