12.12.2021 Aktualności, Historia

40 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

W tym roku 13 grudnia przypada okrągła 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Wprowadzony niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny skutkował internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. Wielu zapłaciło najwyższą cenę. Szacuje się, że w wyniku wprowadzenia stanu wojennego śmierć poniosło od kilkudziesięciu do ponad stu osób. Wzmożono cenzurę, inwigilację obywateli, zdelegalizowano NSZZ „Solidarność”, ustanowiono godzinę milicyjną, wprowadzono zakaz zgromadzeń, a na ulicę wyszły patrole wojskowe.

Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego trwały ponad rok i były prowadzone ze szczególną starannością. Kontrolował je m.in. naczelny dowódca wojsk Układu Warszawskiego marszałek Wiktor Kulikow oraz ludzie z jego sztabu.

W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6.00 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ustanowieniu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON), niekonstytucyjnego organu tworzonego przez wyższych oficerów Ludowego Wojska Polskiego i wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju. Do tej operacji użyte zostały: wojsko, Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa.

Stan wojenny trwał do 22 lipca 1983 roku, przyczyniając się do pogłębienia zapaści gospodarczej w kraju, oraz wrogości społeczeństwa wobec władzy.

Dla upamiętnienia 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego w dniu 13 grudnia wieczorem zapalmy świecę w oknach jako znak pamięci o ofiarach i oddajmy hołd represjonowanym.

Scheduled Aktualności >Historia