5.05.2021 Parodos, Renginiai

Tėvynės ir laisvių tvirtovė

„TĖVYNĖS IR LAISVIŲ TVIRTOVĖ“
2021 m. gegužės 5 d., trečiadienis, 18.00 val.
1791 m. gegužės 3 d. konstitucijos ir Tarpusavio įžado 230 metų sukaktis Valdovų rūmuose
 
Programos globėjai
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen
Lenkijos Respublikos Seimo Maršalka Elżbieta Witek
Lenkijos Respublikos Senato Maršalka prof. Tomasz Grodzki
 
PROGRAMA
// 18.00–18.05 VIENO ŠEDEVRO PARODOS ATIDARYMAS
Valdovų rūmų muziejaus direktoriaus dr. Vydo Dolinsko įžanginis žodis ir Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio (1764–1795) reprezentacinio portreto (dailininkas J. K. Heskis, apie 1783 m.) iš Baltarusios nacionalinio dailės muziejaus fondų pristatymas
// 18.05–18.15 RENGINIŲ PROGRAMOS GLOBĖJŲ SVEIKINIMO ŽODŽIAI
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen sveikinimas
Lenkijos Respublikos Senato Maršalkos prof. Tomaszo Grodzkio sveikinimas
// 18.15–19.30 APSKRITOJO STALO DISKUSIJA
Gegužės 3 d. konstitucijos ir Tarpusavio įžado epocha Abiejų Tautų Respublikoje: istorija, paveldas, atmintis
Moderatoriai – dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Virginijus Savukynas
Dalyvauja* prof. Vytautas Landsbergis, Bogdan Borusewicz, Maria Koc, prof. Tomas Venclova, prof. Andrzej B. Zakrzewski, prof. Richard Butterwick-Pawlikowski, Kunigaikštis Motiejus Radvila (Maciej Radziwiłł), Maksimas Milta, Taras Voznyak, dr. Mindaugas Kvietkauskas, habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, Žygimantas Pavilionis
Diskusija vyks lietuvių ir lenkų kalbomis su sinchroniniu vertimu
 
Renginio transliacija lietuvių kalba vyks Valdovų rūmų muziejaus paskyroje socialiniame tinkle FACEBOOK: https://bit.ly/2RfKiF6 bei YOUTUBE kanale: http://bit.ly/2Xr7zTR; LRT interneto svetainėje, https://www.lrt.lt/, Seimo interneto svetainėje: https://bit.ly/3nxVlWq;
lenkų kalba: https://bit.ly/3aHk9pK
 
// 19.30–20.00 KONSTITUCIJOS EPOCHOS MUZIKOS KONCERTAS
Ketverių metų seimo ir Konstitucijos epochos autorių kūrinius atlieka Joana GEDMINTAITĖ (sopranas) ir Šviesė ČEPLIAUSKAITĖ (fortepijonas)
Koncerto programoje – M. K. Oginskio, W. A. Mozarto, G. Rossinio kūriniai
//
*Prof. Vytautas Landsbergis, politikas, meno, muzikos ir kultūros istorikas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas – pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas;
Bogdan Borusewicz, istorikas, politikas, vienas “Solidarumo” kūrėjų ir lyderių, Lenkijos Respublikos Senato vicemaršalka;
Maria Koc, kultūros antropologijos specialistė, politikė, Lenkijos Respublikos Senato Ekonomikos ir inovacijų komisijos pirmininkė;
Prof. Tomas Venclova, poetas, eseistas, publicistas, literatūros tyrinėtojas, Jeilio universiteto (JAV) profesorius, disidentas, vienas Lietuvos Helsinkio grupės kūrėjų;
Prof. Andrzej B. Zakrzewski, teisės istorikas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės santvarkos ir teisės tyrinėtojas, Varšuvos universiteto profesorius;
Prof. Richard Butterwick-Pawlikowski, istorikas, Abiejų Tautų Respublikos XVIII a. istorijos tyrinėtojas, Londono universiteto koledžo Slavistikos ir Rytų Europos studijų centro profesorius;
Kunigaikštis Motiejus Radvila (Maciej Radziwiłł), Lenkijos verslininkas ir verslo konsultantas, sociologas ir filosofas, filantropas ir mecenatas;
Maksimas Milta, kultūros paveldo ir politikos mokslų specialistas, Europos humanitarinio universiteto Komunikacijos ir plėtros skyriaus vadovas, ilgesnį laiką gyvenęs Baltarusioje;
Taras Voznyak, kultūrologas, vertėjas, politologas, Lvovo nacionalinės Boriso Voznickio dailės galerijos generalinis direktorius, Ukrainos nacionalinio atgimimo veikėjas;
Dr. Mindaugas Kvietkauskas, literatūrologas, kultūros istorikas, poetas, Vilniaus universiteto docentas, buvęs Lietuvos Respublikos kultūros ministras;
Habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, istorikas, Lietuvos istorijos instituto direktorius, Jerzy Giedroyco dialogo ir bendradarbiavimo forumo valdybos pirmininkas;
Žygimantas Pavilionis, diplomatas, ambasadorius, Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas.
Programos rengėjas
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
 
Programos partneriai
Lietuvos Respublikos Seimas
Lenkijos institutas Vilniuje
Lenkijos Respublikos ambasada Lietuvos Respublikoje
Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje
Lietuvos istorijos institutas
 
Informaciniai rėmėjai
LRT, Lietuvos rytas
Programa-LT-1

Scheduled Parodos Renginiai