24.03.2023 Naujienos

Nacionalinė lenkų, gelbėjusių žydus vokiečių okupacijos metu, atminimo diena

Kovo 24 d. minima Nacionalinė lenkų, gelbėjusių žydus vokiečių okupacijos metu, atminimo diena

1944 metų kovo 24 d. vokiečių žandarai sušaudė Józefą Ulmą ir jo nėščią žmoną Wiktoriją, šešis jų vaikus ir aštuonis šeimos slapstytus žydus.

Józefas ir Wiktoria Ulmai buvo Markovos kaimelio gyventojai. Ten gyveno ir 30 žydų šeimų. Nepaisydami skurdo ir grėsmės gyvybei, Ulmai suteikė prieglobstį žydų Szallų ir Goldmanų šeimoms.

1995 metais Wiktoria ir Józefas Ulmai buvo po mirties apdovanoti Pasaulio tautų teisuolių titulu.

2016 m. Markovoje buvo įkurtas Ulmų šeimos žydus II pasaulinio karo metais gelbėjusių lenkų muziejus 

Ulmų muziejus yra pirmoji Lenkijoje muziejinė įstaiga, skirta naikinamos žydų tautos gelbėjimo okupuotose Lenkijos teritorijose temai. Pagrindinėje ekspozicijoje pristatomi žinomi ir dokumentuoti pagalbos žydams atvejai dabartinės Pakarpatės vaivadijos teritorijoje. Ši vieta yra svarbus balsas diskusijoje apie didvyrišką lenkų laikyseną holokausto metu.

http://muzeumulmow.pl/en/

Scheduled Naujienos