1.02.2024 - 31.12.2024 Literatūra, Naujienos, Renginiai

„Metuose“ rašytojai, kurių metais paskelbti 2024-ieji: Czesław Miłosz

Literatūros mėnraštis „Metai“, bendradarbiaudamas su Lenkijos institutu Vilniuje, tęsia publikacijas, skirtas rašytojams, kurių metais Lenkijoje paskelbti 2024-ieji.


Šių metų antrajame žurnalo „Metai“ numeryje pasirodė iš dvidešimties atskirų eilėraščių sudaryta Czesławo Miłoszo poemėlė „Pasaulis“ („Świat“). Šį laikomą vienu geriausių poeto veikalų į lietuvių kalbą vertė Tomas Venclova.


Pristatydamas poemėlės vertimą, T. Venclova pasakoja: „Ji rašyta nacių okupuotoje Varšuvoje bene sunkiausiais Antrojo pasaulinio karo metais – ir pagal kontrasto principą yra netikėtai giedra, idiliška, su filosofiniais ir teologiniais intarpais. Į lietuvių kalbą ją yra išvertęs Sigitas Geda („Metai“, 2000, Nr. 1). Šis vertimas, skirtingai negu S. Gedos, griežtai išsaugo originalo metrą (vienuolikos skiemenų eilutę su cezūra po penktojo skiemens, kaip „Anykščių šilelio“ pradžioje) ir rimavimą. Metrikoje esama vienos išimties – eilėraštyje „Prilyginimas apie aguoną“ panaudota dešimties skiemenų eilutė; tatai irgi perteikta.“


Tikriausiai Czesławo Miłoszo niekam pristatyti nereikia, bet priminsime, kad jis buvo poetas, prozininkas, eseistas, vertėjas, 1980 m. Nobelio literatūros ir daugybės kitų premijų laureatas, daugelio JAV ir Lenkijos universitetų garbės daktaras, Lietuvos ir Krokuvos garbės pilietis, gimęs 1911 m. Šeteniuose (Kėdainių rj.), miręs 2004 m. Krokuvoje.


Lenkijos Respublikos Senato nutarime paskelbti 2024-uosius – 20-ųjų mirties metinių proga – Czesławo Miłoszo metais apie poetą rašoma: „Kaip rašytojas ir mąstytojas, tapo vienu didžiausių intelektualinių autoritetų. Jo kūryba, įsišaknijusi nuostabiausiose multietninės lenkų kultūros tradicijose, reprezentuoja Rytų ir Vidurio Europos, tautų, kurioms buvo lemta patirti ir kovoti su nacizmo ir komunizmo palikimu, paveldą. Taip pat Miłoszas savo kūryba peržengia kultūrų, žanrų ir kalbų ribas: buvo Biblijos, Lenkijos, Europos ir JAV literatūros, netgi Tolimųjų Rytų veikalų žinovas ir vertėjas.“

from to
Scheduled ical Google outlook Literatūra Naujienos Renginiai