30.05.2019 Inne

Dyskusja: „Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej”

30 maja 2019 r., godz. 18.00, Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (al. Giedymina 51, Wilno)

W 2019 roku obchodzimy dwie ważne rocznice – 20-lecia członkostwa Polski oraz 15-lecie członkostwa Litwy w Sojuszu Północnoatlantyckim NATO. W tym czasie otoczenie międzynarodowe obu państw a także całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej zmieniło się radykalnie. Oprócz tradycyjnych zagrożeń militarnych, pojawiły się lub uległy nasileniu nowe zagrożenia – cybernetyczne, ekonomiczne, ekologiczne, terroryzm. Rekonfiguracji uległ ład międzynarodowy. Uczestnicy dyskusji będą starali się zidentyfikować najważniejsze wyzwania i zagrożenia stojące przed krajami regionu w rożnych obszarach, nakreślą sposoby na ich eliminację, zastanowią się nad rolą NATO oraz UE w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa.
Szczegółowy program opublikujemy wkrótce. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie,  Ambasada RP w Wilnie, Ambasada Rumunii w Wilnie. Partnerzy:  Litewska Biblioteka Narodowa im. Mažvydasa, Wileński Instytut Analiz Politycznych 

Scheduled Inne