3.09.2020 Literatura, Wydarzenia

Narodowe Czytanie 2020

Narodowe Czytanie to ogólnokrajowa akcja rozpowszechniania czytelnictwa prowadzona od 2012 roku w całej Polsce i wśród Polaków za granicą pod patronatem Pary Prezydenckiej.  Co roku Polacy zbierają się w miejscach publicznych i wspólnie czytają wybrane dzieło klasyki literackiej. W tym roku postanowili podzielić się doświadczeniem z litewskimi sąsiadami i po raz pierwszy przeprowadzić tę akcję wspólnie, odtwarzając wspólne dziedzictwo kulturowe Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 3 września o godz. 18 w Klubie Pisarzy będziemy zatem czytać po polsku i po litewsku dwa dzieła klasycznego dramatu polskiego i litewskiego: Balladynę Juliusza Słowackiego i W cieniu olbrzyma Balysa Sruogi. Teksty obydwu sztuk są dostępne na stronie Instytutu Polskiego w Wilnie i partnerów w obu językach. Zapraszamy wileńską publiczność do wspólnej lektury obu dzieł w obydwu językach, którą poprowadzą wileńscy aktorzy. Zachęcamy mieszkańców Wilna do wyboru fragmentów jednej ze sztuk w dowolnym języku i do ich prezentacji na scenie.

Balladyna

Milžino-paunksmė

W cieniu olbrzyma

Scheduled Literatura >Wydarzenia