7.09.2023 - 9.09.2023 Literatura, Wydarzenia

Konferencja „Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów”

V Międzynarodowa konferencja naukowa „Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów.  Kulturowe aspekty tekstologii. Tekst-tekstem-kontekst”

7-9 września 2023 roku,  Uniwersytet Wileński

To naukowo-dydaktyczne przedsięwzięcie jest kontynuacją cyklicznych sesji, organizowanych co roku, podczas których badane są nazwy wartości utrwalone w języku, stanowiące podstawę tożsamości i budujące dialog między różnymi narodami, sprzyjające porozumieniu i nawiązaniu bliższych kontaktów. Jego zaletą jest również to, że ma ono rangę warsztatów dla młodych badaczy, więc do udziału w konferencji zapraszamy również doktorantów i osoby, które dopiero zaczynają swoje badania w dziedzinie lingwistyki kulturowej i aksjologicznej.

Tegoroczne spotkanie będzie w całości poświęcone zagadnieniom tekstu i tekstologii. W części teoretycznej będziemy rozważali, czym jest tekst kulturowy, jakie są jego odmiany i jak można go wykorzystać w badaniach nad tożsamością etniczną.

Języki konferencji: litewski, polski, angielski.

Organizator: Uniwersytet Wileński; partner: Instytut Polski w Wilnie

from to
Scheduled Literatura Wydarzenia