7.09.2023 - 9.09.2023 Literatūra, Renginiai

Konferencija „Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje”

5-oji  tarptautinė mokslinė konferencija „Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje.  Tekstologijos kultūriniai aspektai. Tekstas-tekstema-kontekstas”

2023 m. rugsėjo 7-9 d., Vilniaus universitetas

Vienas esminių projekto tikslų yra dviejų – lietuvių ir lenkų – bendruomenių, sujungtų ypatingais istorijos, kultūros ir kalbiniais ryšiais, kalbos pasaulėvaizdžio tyrimas. Šiam tikslui pasiekti numatoma organizuoti tarptautinį kognityvinės etnolingvistikos konferenciją, skirtą mokslininkams, doktorantams ir visiems, besidomintiems vertyvių tyrimais. Konferencijos metu, vadovaujant autoritetingiems profesoriams ir mokslininkams iš Lietuvos ir Lenkijos, lietuvių ir lenkų mokslininkai tyrinės abiejų kultūrų ir tapatybės branduolį sudarančių bei tarpusavio dialogą įgalinančių vertybių pavadinimus, jų reikšmes.

Konferencjia vyks lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis su vertimu.

Organizatorius: Vilniaus universitetas; partneris: Lenkijos institutas Vilniuje

from to
Scheduled Literatūra Renginiai