10.11.2023 - 12.11.2023 Aktualności

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 

105 lat temu, 11 listopada 1918 roku, po długich 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Mimo dekad represji i nacisków zaborców oraz nieustannych prób rusyfikacji i germanizacji Polaków, ocalili oni swój język oraz kulturę, a także wywalczyli dla swojej Ojczyzny należne jej miejsce na politycznej mapie świata.

Warunki sprzyjające podjęciu walki narodowo-wyzwoleńczej pojawiły się wraz z wybuchem I wojny światowej i narastaniem niezgody w sprawie „kwestii polskiej” pomiędzy wrogimi sobie zaborcami – Niemcami, Austrio-Węgrami oraz Rosją. Olbrzymi wpływ miała również polska elita, która przez cały okres niewoli dbała o zachowanie tożsamości narodowej i zaszczepianie jej wśród wszystkich warstw społecznych. Ważną rolę odegrało również ustanowienie autonomii Galicyjskiej w latach 60. XIX wieku – to właśnie ten zabór stał się centrum polskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego.

from to
Scheduled Aktualności